w Porta Medyk

Kontakt

Porta Medyk Sp. z o.o.
Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:
Dubois 27
71-610 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

Rejestracja ogólna:
tel: (91) 81 40 202; (91) 81 40 252
fax (91) 422 82 35

Dział Administracji:
(91) 81 40 200
fax (91) 422 82 35
e-mail: biuro@porta-medyk.com.pl

Poradnia Pediatryczna:
(91) 81 40 216

Poradnia Stomatologiczna:
(91) 81 40 237
(91) 81 40 239
(91) 81 40 240
(91) 81 40 273

Poradnia ginekologiczno-położnicza:
(91) 81 40 243

Poradnia Zdrowia Psychicznego:
(91) 81 40 247

Laboratorium Rejestracja:
(91) 81 40 256

Dział Sprzedaży:
e-mail: sprzedaz@porta-medyk.com.pl

Rejestracja:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000186263
NIP 8512890283
REGON 812729161
Kapitał Zakładowy 450 000 zł